Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskie-Curie

profilaktyka raka u kobiet

Kampania społeczna pod hasłem “Żyjesz nie tylko dla siebie” zachęcająca kobiety do regularnych badań profilaktycznych. Plakaty, broszury, banery wielkoformatowe oraz spot TV z udziałem znanej aktorki – Emilii Krakowskiej promowały odpowiedzialną postawę wobec swojego zdrowia i swoich bliskich.

kampania informacyjna, spot TV, endorsement - Emilia Krakowska

utdoor, poligrafia, TV

2010

<< wróć<< wróćdo góry