Główny Urząd Statystyczny

Portal Geostatystyczny

Portal geo.stat.gov.pl prezentuje dane statystyczne w przystępnej formie. Kampania prezentowała korzyści z tego narzędzia m.in. dla przedsiębiorców czy studentów. Promocja objęła cykl publikacji prasowych, produkcję filmów promocyjnych, projekty materiałów informacyjnych oraz organizację konferencji.

ogólnopolska kampania, materiały promocyjne, filmy, szkolenie, uroczysta konferencja na zakończenie projektu

TV, internet, prasa, poligrafia

2015

<< wróć<< wróćdo góry