Instytut Badań Edukacyjnych

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Przygotowanie redakcyjne i graficzne szeregu specjalistycznych publikacji prasowych na temat założeń Krajowych Ram Kwalifikacji oraz kampania online promująca nowe zasady przyznawania kwalifikacji. Udana współpraca miała swoją kontynuację w kolejnym roku.

ogólnopolska kampania informacyjna

prasa, internet

2014, 2015

<< wróć<< wróćdo góry