Krakowski Holding Komunalny S.A.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Edukacja ekologiczna w ramach promocji powstającej spalarni. Brand hero – dżdżownica Tepo - dała początek materiałom edukacyjnym dla dzieci różnych grup wiekowych. Broszurki, gry i animacje wykorzystano do realizacji dedykowanego programu nauczania dla szkół. Uzupełnieniem działań był serwis internetowy, wycieczki dla uczniów i konkursy.

serwis internetowy, program edukacyjny lekcji i szkoleń, konkursy, cykl plenerowych eventów edukacyjnych, wycieczki dla uczniów, materiały ekoedukacyjne – animacja/rysunek strumieniowy, gra multimedialna, broszury, prezentacje multimedialne

internet, prasa, poligrafia

2014–2015

<< wróć<< wróćdo góry