Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia

ogólnopolska kampania społeczna dot. ochrony powietrza

Celem kampanii było zwrócenie uwagi Polaków na problem zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje zdrowotne oraz promocja zmiany dotychczasowych nawyków na bardziej ekologiczne. Przekaz oparto na założeniu, że każdy z nas ma realny wpływ na jakość powietrza, a więc zdrowie swoje i najbliższych. Kampania wskazywała główne źródła zanieczyszczeń atmosfery i konkretne możliwości przeciwdziałania. Hasło i logo kampanii TworzyMY atmosferę bazuje na dwuznaczności słowa atmosfera. To powietrze, którym oddychamy oraz nastrój, w którym żyjemy. Zdrowa atmosfera oznacza więc jakość powietrza i jakość życia. W ten sposób racjonalne przesłanie kampanii (współodpowiedzialność za stan atmosfery i zdrowie) zostało przełożone na język emocji (miłość do najbliższych motywuje mnie do ochrony powietrza).

kampania crossmediowa „TworzyMY atmosferę”, seria plenerowych eventów rodzinnych w całej Polsce pn. „Strefa Dobrej Atmosfery”, serwis internetowy, konkurs w radio, endorsement - Reni Jusis, Marta Frej, Krzysztof Hołowczyc

TV, prasa, internet, radio, materiały promocyjne, eventy, konkursy

2015

<< wróć<< wróćdo góry