PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica na trasie Warszawa–Białystok – „Kolej na wschód”

Przygotowanie i realizacja wieloletniej kampanii informacyjnej dotyczącej prac na trasie z Warszawy do Białegostoku i granicy z Litwą. Regularnie publikowane materiały informacyjne oraz cykliczne filmy i wydarzenia dla prasy dostarczają bieżących informacji o postępach inwestycji.

Regionalna kampania informacyjna i PR, materiały promocyjne, filmy, audycje radiowe, regularne konferencje prasowe (w tym plenerowe)

TV, internet, prasa, radio, outdoor

2013-2017

<< wróć<< wróćdo góry